uppdrag | 30 jan 2024

Setterwalls har biträtt Göteborgs Hamn AB i miljardprojektet Skandiaporten

Responsive image

Setterwalls har biträtt Göteborgs Hamn AB i den tillståndsprocess enligt miljöbalken som nu möjliggör att Göteborgs hamn kan fördjupas för att kunna ta emot världens största fartyg – projekt Skandiaporten.

Projekt Skandiaporten ska säkerställa att Göteborgs hamn som ett strategiskt viktigt transportnav kan ta emot direktgående transoceana containerfartyg och andra typer av fartyg som kräver större vattendjup, för att härigenom säkerställa en effektiv försörjningsfunktion för svensk utrikeshandel och bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.

Miljötillstånd krävs för att Skandiaporten ska kunna genomföras. Efter huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i juni 2022 erhöll Göteborgs Hamn AB under oktober 2022 tillstånd till genomförande av sin del av projekt Skandiaporten. Sjöfartsverket erhöll slutlig dom för sin del i mars 2023. Nu ska projektet genomföras.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar genom hamnen.

Göteborgs hamn är i dagsläget den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot de största transoceana containerfartygen som har direktanlöp i transocean linjesjöfart och som trafikerar rutten Europa – Fjärran Östern. Den generella utvecklingen inom sjöfarten går mot större fartyg för containertransporter. Detta för att kunna effektivisera transporterna, transportera fler containrar per fartyg och undvika omlastningar. Utvecklingen har gått snabbt, vilket ställer krav på ökat djup och manöverutrymme i farleder och hamnar.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt, Infrastruktur, Transport

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.