uppdrag / 02 nov 2020

Setterwalls har biträtt Isofol vid ingående av licensavtal med Paladin

Responsive image

Isofol har ingått licensavtal med Paladin Labs Inc. för att kommersialisera Isofols patentskyddade läkemedelskandidat arfolitixorin i Kanada. I enlighet med avtalet kommer Isofol erhålla totalt uppemot cirka 23,05 miljoner USD samt tvåsiffrig royalty.

Setterwalls har agerat rådgivare åt Isofol Medical AB (publ) vid ingåendet av ett licensavtal med Endo Ventures Limited, ett dotterbolag till Endo International plc., avseende registrering och kommersialisering av Isofols patentskyddade läkemedelskandidat arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgodkännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs, prissättning och reimbursement. I enlighet med avtalet kommer Isofol erhålla totalt uppemot cirka 23,05 miljoner USD (205 miljoner SEK) fördelat på initiala ersättningar och framtida delbetalningar kopplade till milstolpar avseende klinisk utveckling, regulatorisk process och försäljning. Dessutom kommer Isofol erhålla en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen.

Isofol är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för metastaserad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Paladin, med huvudkontor i Montreal, Kanada, är ett specialiserat farmaceutiskt företag fokuserat på att förvärva eller inlicensiera innovativa läkemedel för den kanadensiska marknaden. Paladin har en fokuserad marknadsföring- och försäljningsorganisation som har hjälpt den att utvecklas till en av Kanadas ledande ett specialiserat farmaceutiskt företag. Endo Ventures Limited och Paladin är operativa företag inom Endo International plc.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.