uppdrag / 31 aug 2020

Setterwalls har biträtt K-Fastigheter vid riktad nyemission om cirka 504 miljoner kronor

Responsive image

Setterwalls har biträtt K-Fast Holding AB i samband med en riktad nyemission till ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om cirka 504 miljoner kronor. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om nyemissionen och K-Fastigheter finns på bolagets hemsida.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.