uppdrag | 18 sep 2019

Setterwalls har biträtt Triventus Wind Power AB i mål om miljötillstånd för ny vindkraftpark

Responsive image

Setterwalls team, bestående av Tove Andersson och Jakob Ekesbo, har framgångsrikt företrätt Triventus Wind Power AB i tillståndsprövningen för uppförande av vindkraft i Bjurholm kommun.

Triventus Wind Power AB ansökte om och beviljades miljötillstånd av Miljöprövningsdelegation till uppförande och drift av 24 vindkraftverk om 180 meters höjd 2015. Mark- och miljödomstolen undanröjde tillståndet 2017 och återförvisade ärendet för kompletteringar gällande påverkan på rennäringens intressen. Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd på nytt 2018 med kompletterande villkor till skydd för rennäringen. Efter överklaganden har Mark- och miljödomstolen den 27 augusti 2019 fastställt tillståndet med tillägg av ett villkor för verksamheten.

Målet rör ett sk. ”box-tillstånd” och har adresserat frågor om både kumulativa effekter och den närmare utformningen av skyddsåtgärder gällande rennäring.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.