uppdrag | 09 dec 2020

Setterwalls har företrätt den enskilt största fordringsägaren i Nynas framgångsrika företagsrekonstruktion

Responsive image

Setterwalls har företrätt den enskilt största fordringsägaren i Nynas framgångsrika företagsrekonstruktion.

Setterwalls har företrätt Nynas tidigare leverantör av råolja i samband med Nynas företagsrekonstruktion. Förhandlingarna mellan Nynas, de större fordringsägarna och övriga intressenter i bolaget utmynnade i ett offentligt ackord som antogs av borgenärskollektivet och fastställdes av Södertörns tingsrätt den 30 november 2020. Råoljeleverantören hade vid inledningen av företagsrekonstruktionen fordringar mot Nynas överstigande 3,5 miljarder kronor och utgjorde därmed Nynas enskilt största borgenär.

Det offentliga ackordet innebär i korthet att samtliga fordringsägare med fordringar upp till 30 miljoner kronor erhåller full betalning. De största fordringsägarna, d.v.s. råoljeleverantören och det syndikat av banker som stått för Nynas finansiering, har accepterat att deras fordringar skrivs ned och konverteras till långfristiga lån och efterställda hybridinstrument. Samtliga fordringsägare med fordringar överstigande 100 000 kronor ska erhålla säkerhet i Nynas tillgångar.

Det offentliga ackordet vinner laga kraft den 22 december 2020.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.