Responsive image

Verksamhetsområde

Obestånd, rekonstruktion och konkurs

Setterwalls rekonstruktions- och konkursgrupp består av erfarna företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare. Våra obeståndsexperter arbetar vid behov i nära samarbete med specialister med spetskompetens i relaterade verksamhetsområden såsom bank- och finans, tvistlösning, företagsöverlåtelser/M&A, finansiell reglering och fastighetsrätt.

Våra obeståndsspecialister förordnas regelbundet till företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare i såväl små som större och komplicerade ärenden. Vår obeståndsavdelning biträder även regelbundet långivare, agenter och företrädare för banksyndikat, låntagare, private equity sponsorer, investerarare, potentiella förvärvare, styrelseledamöter, statliga institutioner, revisorer och finansiella rådgivare.

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda våra klienter i alla typer av transaktioner inom detta område. Det innefattar omförhandling och omstrukturering av problemkrediter, struktureringsfrågor och utredningar i anslutning till insolvens och rekonstruktion. Även överlåtelser av bolag och krediter i samband insolvens och rekonstruktion, utomrättsliga och inom rättsliga rekonstruktioner samt praktisk samt kommersiellt orienterad rådgivning avseende alla typer av borgenärskyddsfrågor.

Våra specialister rankas regelmässigt högt av de ledande rankinginstituten såsom Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000 och Legal500.

 • Rekonstruktion & Insolvens
  They have expertise in all areas needed in an insolvency case
  Legal 500
 • Rekonstruktion & Insolvens
  Deep knowledge about how a bank works and which items are key for a bank when working with distressed debt.
  Legal 500
 • Rekonstruktion & Insolvens
  Excellent reputation and experience.
  Chambers Europe
 • Rekonstruktion & Insolvens
  In-depth knowledge of real estate-related insolvency.
  Chambers Europe
 • Rekonstruktion & Insolvens
  The team quickly gets to the point and provides accurate answers.
  Chambers & Partners
 • Rekonstruktion & Insolvens
  They have the capacity for both financial restructuring and insolvencies.
  Chambers Europe
 • Rekonstruktion & Insolvens
  They understood the legal issues quickly and gave us spot-on advice very efficiently.
  Chambers Europe
 • Rekonstruktion & Insolvens
  The team is easy to collaborate with
  Legal 500