uppdrag / 03 jan 2018

Setterwalls rådgivare åt Sverigeförhandlingen

Responsive image

Setterwalls har på uppdrag av Sverigeförhandlingen tagit fram förslag på förändringar i svensk lag avseende kapacitetstilldelning för den planerade höghastighetsjärnvägen och utrett möjligheterna att ställa vissa tekniska krav på järnvägsfordonen.

Våren 2017 fick Setterwalls i uppdrag av Regeringskansliet, genom Sverigeförhandlingen, att arbeta fram förslag på förändringar i svensk järnvägslag som behövs för att höghastighetståg och snabba storregionala tåg ska kunna prioriteras i trafikeringen av höghastighetsjärnvägen, d.v.s. ge prioritet för den trafik som järnvägen byggs för, samt utreda möjligheterna att ställa tekniska krav på järnvägsfordonen utöver vad som framgår av gällande TSD (EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) utifrån syftet att begränsa kostnaden för investering i själva järnvägen. Detta arbete resulterade i en promemoria som Setterwalls överlämnade till Sverigeförhandlingen i oktober 2017.

Setterwalls promemoria utgör underlag för Sverigeförhandlingens delrapport om kapacitetstilldelning som överlämnades till regeringen i slutet av december 2017 – Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen, SOU 2017:105.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.