uppdrag | 01 jul 2014

Volvo Personvagnar ingår en lånefacilitet om 660 miljoner euro

Responsive image

Volvo Personvagnar AB-koncernen (Volvo Personvagnar) har ingått en revolverande kreditfacilitet om 660 miljoner euro med en grupp ledande globala och regionala banker.Den revolverande kreditfaciliteten om 660 miljoner euro ersätter en existerande revolverande kreditfacilitet om 360 miljoner euro som ingicks tidigt under 2013.

Den kommer vara en s k back-up-facilitet och har en löptid om tre år med två optioner till förlängning ett år varje gång. Den nya kreditfaciliteten breddar den bankgrupp som arbetar med Volvo Personvagnar. DNB och Swedbank agerade koordinatorer och de sex existerande bankerna har utökats till 12 deltagande banker. Bankerna inom gruppen är väl diversifierade och kommer att bilda Volvo Personvagnars kärnbankgrupp globalt sett.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Bank & finans

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.