Aktiemarknad
/Start/Områden/Aktiemarknad

Aktiemarknad

Vilka är spelreglerna för ett publikt bud, en börsintroduktion eller en nyemission? Vad måste styrelsen göra vid ett fientligt bud? Hur möter du börsens och andra krav på informationsgivning?

Våra aktiemarknadsspecialister har omfattande erfarenhet av rådgivning omfattande allt från publika bud och börsintroduktioner till emissionsrelaterade frågor. Vi bistår med kvalificerad rådgivning avseende bolagsstyrning (corporate governance), insiderfrågor och annan aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. Vi arbetar med såväl svenska som utländska företag och institutioner, riskkapitalbolag, investmentbanker och andra finansiella rådgivare.

Anders Ackebo vid Setterwalls är ledamot i Aktiemarknadsnämnden.