fbpx Setterwalls har biträtt ett konsortium av aktieägare vid undertecknande av avtal rörande omstrukturering av Bergvik Skog | Setterwalls Advokatbyrå