artikel | 01 apr 2021

Ansökan om korttidsstöd för 2021 har öppnat samtidigt som Tillväxtverkets arbete är under lupp

Responsive image

Systemet för stöd vid korttidsarbete användes i stor utsträckning förra året. Det har varit en viktig åtgärd för många företag för att förhindra uppsägning av personal. Nu förlängs möjligheterna att ansöka om stöd för korttidsarbete utsträcks – sedan den 29 mars är det möjligt att ansöka om stöd även för 2021. Samtidigt som den nya ansökningsperioden har påbörjas riktas skarp kritik mot Tillväxtverket för att ha gjort felaktiga bedömningar vid tidigare beslut om utbetalningar av stödet.

Det förlängda korttidsstödet gäller för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Stödet kan sökas retroaktivt för fyra månader. Om ansökan lämnas in i mars eller april 2021 är det alltså möjligt att söka stöd från den 1 december 2020.

Stödet för 2021 regleras i en helt ny lag (lag (2021:54) om stöd vi korttidsarbete i vissa fall) och skiljer sig från det tidigare stödet på vissa punkter. Tillväxtverket har publicerat instruktioner för under vilka förutsättningar det nya stödet kan sökas. Instruktionerna finns tillgängliga här.

En av nyheterna i det förlängda stödet är att en fjärde nivå av stöd har introducerats. De tidigare permitteringsnivåerna 20, 40 och 60 % gäller fortfarande men nu kan man även söka stöd för korttidsarbete upp till 80 % av arbetstiden. Ytterligare en nyhet är att arbetsgivaren har möjlighet att söka stöd för kompetensutveckling av sina permitterade arbetstagare från den 1 januari 2021. Ersättningen för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av arbetsgivarens kostnader, dock maximalt 10 000 kronor per anställd under förlängningsperioden. Förutsättningarna för kompetensinsatserna behöver vara reglerade i avtal. Ytterligare information om kompetensinsatser går att läsa om här.

En annan skillnad från den tidigare regleringen är att reglerna om karens har tagits bort. Det betyder att alla som har haft stöd under 2020 kan ansöka om stödet på nytt. Det gäller även om företaget skulle ha sökt och beviljats stöd för 2020 men sedan inte använt det. Det finns dock vissa begränsningar. Det är inte möjligt att söka stöd om arbetsgivaren har skulder avseende återkrav av tidigare stöd vid korttidsarbete och dessa har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. En grundläggande förutsättning för stöd i dessa fall är alltså att återkravet inte har överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Vidare saknar arbetsgivare rätt till stöd om arbetsgivaren, vid ansökningstillfället, är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning eller är på obestånd.

Samtidigt som stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021 så riktas stark kritik mot Tillväxtverket. Den 31 mars släppte tv-programmet Uppdrag granskning ett reportage om myndighetens tidigare hantering av stödet. Av granskningen framgår att en mängd domar från förvaltningsrätten visar att Tillväxtverket har gjort fel i utbetalningar av stödet. Det konstateras att myndigheten bl.a. har tillämpat lagens regler om jämförelsemånad fel och använt fel månad som referensmånad när de beslutat om vilka anställda som stöd kan lämnas för. 

Setterwalls kommentar:

Förlängningen av korttidsstödet är positivt för alla arbetsgivare och anställda vars företag sliter i sviterna av Corona. Många företag har beviljats stöd men många har även nekats stöd. Den granskning som nyligen har gjorts av Tillväxtverkets hantering av stödet visar att det finns brister i myndighetens beslutsfattande, brister som har fått stora konsekvenser för arbetsgivare. För företag som anser sig berättigade stöd men antingen har fått sin ansökan avslagen eller har fått besked om återkrav finns det med andra ord all anledning att överväga att överklaga.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.