artikel | 16 dec 2020

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsen utformning

Responsive image

Den 31 december 2020 upphör föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) att gälla och ersätts med de nya föreskrifterna ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2020:1).

De nya föreskrifterna innehåller regler om allt från luftkvalitet, belysning, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Nya regler som tillkommit är bland annat att det kommer ställas högre krav på att projektörer, arkitekter och byggherrar tar hänsyn till arbetsmiljön redan vid bygget av arbetsplatsen. De nya föreskrifterna kräver nämligen att det finns säkra utrymningsvägar för alla, vilket innebär att exempelvis bredden på dörrarna på arbetsplatsen måste vara tillräckligt breda för att vara tillgänglig för personer som har en funktionsnedsättning.

En annan regel som de nya föreskrifterna skärper är kravet på tillräckligt rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt sätt. Regeln är kanske främst tillämplig på sådant arbete som kräver att arbetstagaren böjer, vrider, och hukar sig, t.ex. lagerarbete eller arbete vid en bilverkstad. I de tidigare föreskrifterna fanns bara ett allmänt råd om att vårdpersonal skulle ha minst 0,8 meter för att vårda eller flytta patienter. De nya föreskrifterna avser att skärpa detta råd genom att införa en generell regel som kräver att det finns tillräckligt med rörelseutrymme, samt att regeln ska gälla inom all verksamhet. De nya föreskrifterna gäller endast för arbetsplatser som arbetsgivaren råder över, alltså normalt sett inte vid t.ex. arbete som utförs hemifrån.

Här kan du läsa AFS 2020:1 i dess helhet. 

Setterwalls kommentar
Att de nya föreskrifterna som utgångspunkt inte gäller vid arbete som utförs hemifrån, har förstås skapat oro i pandemitider och även kritiserats. Kritikerna menar att de nya föreskrifterna inte ligger helt rätt i tiden. Samtidigt är det svårt att se hur arbetsgivaren skulle kunna fullgöra de praktiska kraven på arbetsplatsens utformning när arbetsplatsen är arbetstagarens hem. Och det ska framhållas att det förhållandet att de nya föreskrifterna inte gäller vid arbete som utförs hemifrån, inte innebär att inga arbetsmiljöregler gäller vid hemarbete. Arbetsgivaren har fortfarande det grundläggande arbetsmiljöansvaret, inklusive t.ex. ansvar för att förebygga att arbetstagarna drabbas av ohälsa och olyckor i hemmet enligt AFS 2001:1. Här ska också nämnas att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet bl.a. innebär att ju längre tid arbetstagarna arbetar hemifrån (ju närmare en permanent lösning det blir), desto större krav ställs på arbetsgivaren.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.