artikel | 07 sep 2021

Elfte upplagan av The International Investigations Review

Responsive image

I den nyligen publicerade elfte upplagan av The International Investigations Review beskriver ledande jurister från olika länder hur reglerna om sanktioner mot bolag ser ut i deras jurisdiktioner. Till exempel berörs frågor som under vilka omständigheter ett bolag kan hållas ansvarigt för brott och regelöverträdelser som begås inom ramen för verksamheten, vilka straff eller andra sanktioner som kan bli aktuella och om bolaget under några omständigheter är skyldigt att anmäla misstänkta överträdelser till lokala myndigheter.

Ulf Djurberg och Angelica Ström har skrivit kapitlet om Sverige där de bland annat redogör för aktuell svensk rättspraxis från det senaste året samt beskriver de nya reglerna om skydd för visselblåsare och de skärpta reglerna avseende företagsbot.

Här kan kapitlet om Sverige läsas.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.