Profil

Jag arbetar sedan 25 år med att hjälpa svenska och utländska bolag och organisationer, främst inom områdena EU- och konkurrensrätt samt med offentliga kontrakt.

Jag har stor erfarenhet av rådgivning när det gäller konkurrensrätt, förvärvskontroll, offentlig upphandling, statligt stöd och antikorruption samt särskilda undersökningar. Inom dessa områden har jag varit ombud i mål vid såväl nationella domstolar som vid EU-domstolen, bl.a. i det välkända Gourmet-målet. När det specifikt gäller konkurrensrätt och förvärvskontroll har jag dessutom omfattande erfarenhet av kontakter med Europeiska kommissionen och ett flertal andra europeiska och internationella konkurrensmyndigheter. På antikorruptionssidan har jag genomfört flera stora undersökningar och self-cleaning processer i såväl Sverige som i andra länder. På upphandlingsområdet har jag biträtt klienter med strategisk rådgivning och genomförande ”från ax till limpa” av några av de största upphandlingarna i Sverige. Slutligen ska nämnas att jag har ett särskilt intresse för samhällsutvecklingsprojekt och att jag varit delaktig i utredningar om höghastighetståg, elvägar och Hyperlooptransporter i Sverige och Finland.

Jag anlitas kontinuerligt som föreläsare både i Sverige och utomlands.

Karriär
1993-,Setterwalls
1992-1993,Länsrätten i Göteborg, notarie
1991-1992,EFTA Sekretariatet, förhandlingar EES-avtalet
1990-1991,Länsrätten i Göteborg, notarie
1989-1990,Amsterdams Universitet ASEDIR, Master i EG-rätt
1989,Uppsala universitet, juristexamen
Rekommendationer

Ulf Djurberg är rankad av Chambers Europe (Competition/European Law) och rekommenderad av Legal 500 (EU and competition och Public procurement). Ulf är också angiven som expert i Who's Who Legal: Government Contracts 2015, Who's Who Legal: Competition 2015, Who's Who Legal: Public Procurement 2014 samt GCR 100.

"Outstanding. "

- Legal 500, 2017

"Ulf Djurberg has significant experience in procurement-related dispute."

- Legal 500, 2015

"Building trust and confidence."

- Chambers Europe, 2014

"A skilled and careful practitioner."

- Chambers, 2013

"He is very prompt and conscientious."

- Chambers Europe, 2012

Meriter
Externa publikationer
AUG 2021The International Investigations Review, Swedish chapter
SEP 2020The International Investigations Review, kapitel 23 Sweden
JAN 2020World Law Group 2020 Merger Control Guide, Swedish chapter
AUG 2019The International Investigations Review, Kapitel 24 Sweden
DEC 2018Beräkning av upphandlingsskadeavgift i praktiken
2016Swedish Chapter – Unfair Trading Practices, The Comparative Law Yearbook of Internat-ional Business, Special Issue
OCT 2015Sveriges mest hållbara väg - Utbyggnad och elektrifiering av E22 ur ett legalt perspektiv
2015The International Investigations Review, Fifth Edition
2015The Law Reviews e-Book & PDF Fifth Edition
2014“Views on Swedish procurement law from a European perspective”, The Government Procurement Review, Swedish chapter
2012Leadership Management International, Diplom Personligt ledarskap
2011EU competition rules and sport - a non-profit sports movement in danger. Idrottsjuridisk skriftserie nr. 16 artikelsamling
2010EU-rätten – ett hot mot den svenska idrottsrörelsen. Idrottsjuridisk skriftserie nr. 15 artikelsamling
2009The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2010, Swedish chapter
2009The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2009, Swedish chapter
2008Dödsstöten för svensk landslagsfotboll? (principerna och direkt tillämpning och direkt effekt inom EG-rätten) Idrottsjuridisk skriftserie 2008, Nr 13
2008Pharmaceutical Antitrust, Swedish chapter, Getting the deal through
2007FIFA spöar G14?! (konkurrensrättsliga aspekter på idrottsutövande) Idrottsjuridisk skriftserie 2007 Nr 12
2006The tale of proportionality in the Gourmet case, Liber Amicorum to Sven Norberg
2005Landslagsdräkt eller inte? (fri rörlighet av tjänster m.m. inom EU) Idrottsjuridisk skriftserie 2005 Nr 10
APR 2013The Gourmet Case - A Revolution in the “Cuisine Suédoise” and a Major development of EU case Law?, European Lawyer
2003Biträtt Advokatsamfundet vid remisskrivande avs. alkoholreklam
1994Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad”, SvJT 1994, Nr 9
1990EC Merger Control, SvJT 1990 Nr 10
Förtroendeuppdrag
FÖRELÄSAREKonkurrensrätt November 2012 Riksidrottsförbundet
FÖRELÄSAREAlmedalen 2016, presentation av Hyperloop One
FÖRELÄSAREAlmedalen 2016, seminarium med Arena för infrastruktur
FÖRELÄSAREInfrastrukturkommissionens slutseminarium 28 oktober 2015 - Utbyggnad och elektrifiering av E22 ur ett legalt perspektiv.
FÖRELÄSAREAlmedalen 2015, alternativ finansiering av vår infrastruktur - Går det med dagens regler och lagstiftning?
TALAREStockholm Antitrust Seminars, SBF målet begreppet företag i ett idrottsligt sammanhang - 19 februari 2014
PANELISTUpphandling i hälso- och sjukvårdssektorn, Svensk juriststämma 12-13 februari 2014
TALAREBankjuristernas förenings årsmöte i ämnet antikorruptiva åtgärder maj 2013
TALAREKonkurrensrättsforum Informa IBC Sweden’s årliga konferens i ämnet Konkurrensrätt och Sport april 2013
TALAREGIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) och Europarättsliga föreningen i ämnet idrott och EU-rätt, mars 2013
TALAREThe Nordic Sports law conference i ämnet "EU competition rules and sport - a non-profit sports movement in danger" (Stockholm 11-12 november 2011)
PANELISTDebatt om offentlig upphandling inom området Clean & Facility vid Stockholmsmässan (september 2010)
FÖRELÄSAREIQPC:s konferens om Konkurrensrätt i kommersiella avtal i ämnet ”Konkurrensrätt vid köp och försäljning av företag”, den 2 december 2009 i Stockholm
TALAREC5:s forum on EU Defence & Security Procurement i ämnet “Security of information; defining policies”, den 17 november 2009 i Bryssel
FÖRELÄSAREMötet "Sport Directors Meeting" inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionen i ämnet "The specific nature of sport - from a legal practitioners view", den 2 oktober 2009 i Stockholm
FÖRELÄSAREWhite Paper Conferences konferens “Manoeuvring within the New EU Rules for the Procurement of Military and Sensitive Defence Equipment” rörande frågor om underentreprenörer och användningen av offsets i försvarsupphandlingar, London i juni 2009
PANELISTApplying the EU Procurement Rules to Major Projects, The White Paper Conference, Bryssel i november 2008
FÖRELÄSAREKonkurrensrätt för Bolagsjuristernas förening, Stockholm i november 2008
VICE ORDFÖRANDENew York Bar Associations årsmöte 2008, behandlande frågan om ”legal privilege” (advokatsekretess), Stockholm i september 2008
PANELISTInstitutional Investors symposium (rörande frågor om processrätt/konkurrensrätt - grupptalan/ ”class actions”), Amsterdam i mars 2008
FÖRELÄSAREKonkurrensrätt Pharma law, IBC Euroforum, Stockholm i januari 2008
FÖRELÄSAREOffentlig upphandling i samarbete med Confex Sverige AB, Skandinaviens ledande kurs- och konferensarrangör, Stockholm 2007
FÖRELÄSAREKonkurrensrättsliga aspekter av fri fildelning, Stockholm 2007
FÖRELÄSAREKonkurrensrätt vid nordiskt seminarium i idrottsjuridik i Helsingfors, 2006
FÖRELÄSAREKonkurrensrätt och processrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, 2005
FÖRELÄSAREInternationellt distributionssymposium i Milwaukee, USA, 2001
FÖRELÄSAREKonkurrensrättsliga aspekter distributionsavtal, IIR (Institute for International Research), Stockholm 1993
FÖRELÄSAREEG- och EES-rätt vid Göteborgs universitet, 1991-1992
FÖRELÄSAREFörvärvskontroll, IIR (Institute for International Research), Stockholm 1990
FÖRELÄSAREOffentlig upphandling vid skräddarsydda föreläsningar för flera större svenska och utländska företag samt myndigheter
Medlemskap
MEDLEMNätverket för Statsstödsfrågor
MEDLEMICC:s expertgrupp för konkurrensrätt
MEDLEMEU-klubben
MEDLEMForum för Konkurrensrättsadvokater
MEDLEMJuridiska nätverket för offentlig upphandling
Artiklar