Angelica Ström

Senior Associate, Advokat / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Compliance & Investigations / EU- & konkurrensrätt / Offentlig upphandling

Språk

svenska engelska
Profil

Jag bistår såväl myndigheter som svenska och internationella företag med affärsjuridisk rådgivning, främst inom områdena EU- & konkurrensrätt och Compliance & Investigations.

Jag hjälper klienter med all slags konkurrensrättslig, upphandlingsrättslig och antikorruptionsrelaterad rådgivning, såsom bl.a. strategisk rådgivning, särskilda undersökningar och tvistlösning. Mitt arbete består bl.a. i att bistå företag med konkurrensrättslig granskning av avtal och samarbeten samt rådgivning avseende frågor om missbruk av dominerande ställning och i relation till företagskoncentrationer. Inom ramen för detta biträder jag regelbundet klienter med analys och anmälan av företagskoncentrationer till Europeiska kommissionen och Konkurrensverket och vid gryningsräder och utredningar hos Europeiska kommissionen och Konkurrensverket. Jag bistår även såväl myndigheter som företag med rådgivning i frågor som rör statligt stöd och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Därutöver bistår och företräder jag klienter i alla faser av offentliga upphandlingsprocesser.

Karriär
2018-,Setterwalls
2016-2018,Advokatfirman Delphi
2016,Uppsala universitet, juristexamen
2016,Advokatfirman Delphi, uppsatspraktik
2014,City University of Hong Kong
Rekommendationer