artikel | 17 okt 2019

Frukostseminarium om förhandling i samband med offentlig upphandling

Responsive image

Den 16 oktober 2019 genomförde Lorentz Reige och Rebecka Norell ett frukostseminarium om förhandling i samband med offentlig upphandling på Setterwalls kontor i Stockholm. Seminariet arrangerades i samarbete med föreningen Sveriges Bolagsjurister och under seminariet behandlades bl.a. frågor avseende kontakter mellan myndighet och leverantör innan upphandling, upphandlingsförfaranden som tillåter förhandling och dialog, tips och praktiska råd vid förhandling med upphandlande myndigheter samt möjligheten att omförhandla avtalet efter kontraktstilldelning.

Flera av frågorna gav upphov till intressanta diskussioner. Frågor som diskuterades särskilt var bl.a. behovet av noggranna och strukturerade förberedelser, hur likabehandling kan säkerställas och leverantörens roll i detta, vikten av dokumentation och uppföljning samt möjligheten att som leverantör kunna tillvarata sina rättigheter under förfarandet. Utöver att förhandlingar inom ramen för offentlig upphandling måste genomföras i enlighet med upphandlingslagstiftningen är det viktigt att förhandla konstruktivt och effektivt, med målsättningen att skapa mervärde för båda parter. Vid förhandling mellan offentliga och privata aktörer inom ramen för offentlig upphandling finns också särskilda utmaningar i form av exempelvis reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess.

Under seminariet betonades att förutsättningarna för förhandling av offentliga kontrakt är goda och Lorentz och Rebecka ser gärna att förhandling används mer i offentlig upphandling även i praktiken, samt att såväl leverantörer som upphandlande myndigheter tar tillvara på de möjligheter som finns till förhandling och dialog vid förberedelser inför upphandling, under upphandling och efter tilldelning av kontrakt.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.