Responsive image

Rebecka Norell

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar på Setterwalls sedan januari 2018 och är huvudsakligen verksam inom områdena EU- och konkurrensrätt, antikorruption och offentlig upphandling.

Jag arbetar med att bistå såväl myndigheter som företag med rådgivning inom konkurrensrätt och offentlig upphandling.

Till medarbetare