artikel | 27 feb 2020

Geoblocking otillåtet? – Licensavtal under Kommissionens lupp

Responsive image

Att i licens-, återförsäljar-, eller distributionsavtal uppställa geografiska begränsningar av var på EU:s inre marknad en produkt får säljas, eller att begränsa online-försäljning av en viss produkt (s.k. geoblocking) kan vara i strid med konkurrensrätten.

Kommissionen har på senare tid meddelat tre liknande beslut som rör geoblocking av merchandise-produkter (såsom muggar, pennor och klädesplagg) med varumärkesskyddade logotyper och figurer från bland annat sportklubbar och populärkultur. De inblandade företagen, amerikanska Nike, japanska Sanrio och amerikanska mediejätten Comcast/NBCUniversal, äger alla rättigheter till välkända varumärken såsom FC Barcelona, Manchester United, Hello Kitty, Minions och Jurassic World. Företagen har tillämpat villkor i licensavtal med licenstagare och distributörer som på olika sätt har förhindrat distribution av produkterna inom EU.

Exempel på avtalsvillkor som har tillämpats av de tre företagen och som har bedömts som otillåtna av Kommissionen:

  • Direkta förbud att distribuera produkterna utanför vissa länder och till vissa kundgrupper;
  • Krav på att återföra viss omsättning från distribution utanför vissa länder och till vissa kundgrupper till rättighetsinnehavaren;
  • Förbud mot online-försäljning, eller restriktioner av på vilka webbplatser produkterna får säljas;
  • Krav på licenstagare att applicera motsvarande villkor som ovan i återförsäljaravtal, samt rätt för rättighetsinnehavaren att vidta åtgärder såsom revision, uppsägning av licensavtalet eller att neka äkthetsmärkning av produkter för det fall kraven inte upprätthålls.

Avtalen bedömdes av Kommissionen som otillåtna konkurrensbegränsningar. Kommissionen konstaterade även att villkoren har förhindrat olika distributörer och återförsäljare att konkurrera med varandra, vilket till syvende och sist har drabbat europeiska konsumenter i form av höga priser på produkterna.

Företagen ålades att betala relativt höga böter, mellan 6,2 och 14,3 miljoner euro, efter nedsättning med 30 – 40 % eftersom företagen samarbetat med Kommissionen under utredningen.

Utifrån besluten kan slutsatsen dras att företag bör vara försiktiga med vilka typer av geografiska begränsningar som uppställs i licensavtal avseende varumärkesskyddade produkter. Vi på Setterwalls följer med spänning utvecklingen på detta område!

Läs Kommissionens beslut här (Nike), här (Sanrio) och här (NBCUniversal).

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.