artikel / 12 jul 2018

Hög tid att anmäla om förnyelse av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter

Responsive image

Förnyelselagen innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 kommer tas bort från fastighetsregistret. Har du nytta av sådana avtalsservitut, nyttjanderätter eller avkomsträtter måste du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018. Vi på Setterwalls svarar gärna på era frågor avseende förnyelselagen samt kan hjälpa er med att ta reda på om ni är beroende av t.ex. ett servitut som omfattas av förnyelselagen och med att upprätta en anmälan om förnyelse.

Vilka inskrivningar berörs?
Avtalsservitut: Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ger en rätt för en fastighet att på visst sätt använda en annan fastighet, t.ex. rätten att nyttja en väg eller en brunn. Servitut gäller mellan fastigheter och är oberoende av vem som är ägare till fastigheterna.

Nyttjanderätt: En nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten kan gälla hela eller delar av en fastighet och är begränsad i tiden. Normalt sett gäller nyttjanderätten maximalt i femtio år. En nyttjanderätt skapas genom ett avtal mellan fastighetsägaren och berörd person, t.ex. en rätt att nyttja hästhagen på fastigheten.

Avkomsträtt: En avkomsträtt är en förmånsrätt på en fastighet. Ett exempel är barn som har tagit över en gård från sina föräldrar och föräldrarna garanteras att bo kvar och få viss försörjning från gården under sin livstid.

Om man missar att göra en förnyelse, innebär det att rättigheten försvinner?
Det är endast inskrivningen som tas bort efter utgången av 2018. Avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter gäller således även efter 2018 även om dessa inte har förnyats. Om rättigheten inte är inskriven blir dock skyddet för rättigheten sämre vid t.ex. en överlåtelse, en lantmäteriförrättning eller utmätning av fastigheten som belastas. Inskrivningen kan även ge visst skydd vid planläggning, byggande av nya vägar etc. Således kan ett borttaget avtalsservitut innebära stora nackdelar för den fastighet som innehar rättigheten vid en framtida försäljning av den fastighet som belastas av rättigheten.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Fastighetsrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.