artikel | 15 jan 2024

Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Responsive image

Den 1 november 2023 höjdes försörjningskravet för personer som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. För att beviljas arbetstillstånd krävs numera en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige, vilket för närvarande motsvarar en lön om 27 360 kronor. Det är en betydande ökning från det tidigare minimikravet om 13 000 kronor.

Vid en ansökan om arbetstillstånd krävs sedan 1 november 2023 att den ansökande uppfyller kravet på god försörjning. Månadslönen behöver dessutom vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Syftet med att höja lönekravet är att reglera under vilka förutsättningar det är försvarbart att ta in arbetskraftsinvandrare för att arbeta i Sverige. Det anses ha funnits ett missbruk av systemet som bland annat leder till att människor arbetar för en för låg lön, för långa dagar och ibland utan ledighet. Med ett högre försörjningskrav väntas arbetskraftsinvandrares ställning stärkas, vilket ska motverka så kallad lönedumpning.

Det nya kravet innebär alltså att personen som ansöker om arbetstillstånd måste vara garanterad en lön som uppgår till minst 80 procent av den svenska medianlönen. Medianlönen publiceras årligen av Statistiska centralbyrån (SCB), vilket innebär att lönekravet kommer att variera från år till år. År 2023 var medianlönen 34 200 kronor vilket innebär att kravet för närvarande är en lön om 27 360 kronor. Kravet gäller oavsett om det är en deltids- eller heltidsanställning. En person som är deltidsanställd behöver alltså arbeta i sådan omfattning att denne får ut en lön om minst 80 procent av medianlönen.

Det nya kravet började gälla 1 november 2023 och påverkar de som får beslut om sin ansökan efter det datumet. Den som har ansökt om arbetstillstånd men inte fått sitt beslut före 1 november 2023 måste från det datumet ha en lön om minst 80 procent av den medianlön som var publicerad när ansökan om arbetstillstånd kom in. Det är alltså ansökningstillfället som styr vilken medianlön som krävs. De som har ett redan utfärdat arbetstillstånd påverkas inte förrän det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

Migrationsverket har möjlighet att göra efterkontroller i branscher där det finns anledning att misstänka att arbetstagaren inte får den lön eller de anställningsvillkor som uppgavs i ansökan.

Setterwalls kommentar: Den markanta höjningen av försörjningskravet kommer sannolikt att få en stor påverkan på arbetsmarknaden. Det finns vissa yrkesområden som är beroende av arbetskraftsinvandring men där lönerna i dagsläget i regel kraftigt understiger det nya kravet. Migrationsverkets statistik visar att cirka var fjärde arbetstagare idag har en lön under lönekravet, vilket innebär att det finns många arbetstagare i Sverige som kan få det svårt den dag de behöver ansöka om förlängt tillstånd.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.