artikel / 27 mar 2020

Inget företrädaransvar – följder av regeringens krispaket

Responsive image

Skatteverket meddelar att det inte kommer att ansöka om företrädaransvar om ett företag har fått tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket med anledning av coronaviruset. Nedan följer Setterwalls sammanfattning av det uppdaterade läget. 

Setterwalls publicerade i veckan en checklista avseende den av regeringen föreslagna utökade möjligheten för företag till anstånd med skattebetalningar med anledning av coronaviruset. I artikeln nämns risken för att du som är företrädare för ett företag kan bli betalningsskyldig för företagets obetalda skatter och avgifter. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande (Dnr 8-137725) avseende hur verket ska förhålla sig till att ansöka om företrädaransvar när ett företag som har fått tillfälligt anstånd enligt de nya reglerna inte betalar skatten när anståndet eller anståndsavgiften upphör.

Vem är företrädare? För aktiebolag är det normalt styrelseledamöter och VD som riskerar företrädaransvar om företagets förfallodag för skatter och avgifter passerats utan att någon betalning har skett eller någon verksam åtgärd, som t.ex. företagsrekonstruktion, har vidtagits.
Förutsättning för ansvar: Ansökan om företrädaransvar görs av Skatteverket som måste kunna styrka att du som företrädare har agerat, eller underlåtit att agera, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, t.ex. om du underlåtit att betala skatt trots att det funnits pengar på skattens förfallodag eller om du fortsatt företagets verksamhet då du borde ha insett att det inte skulle finnas pengar kvar att betala skatt på förfallodagen.

Skatteverket kommer inte att ansöka om företrädaransvar
”Kommer inte att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet”: Skatteverkets uppfattning i ställningstagandet är att verket inte kommer att kunna visa på sådant uppsåt eller grov oaktsamhet, om ett företag har fått tillfälligt anstånd med skattebetalning enligt de nya anståndsreglerna. Bedömningen har gjorts med hänsyn till lagstiftarens generösa inställning till att bevilja sådana tillfälliga anstånd, vilket innebär att företag på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin anståndsansökan.
Inget företrädaransvar som utgångspunkt: Som huvudregel ska tillfälligt anstånd medges och endast nekas om det finns särskilda skäl som talar emot anstånd. Skatteverket kommer därför inte att ansöka om företrädaransvar om företaget har obetalda skatter och avgifter efter anståndstidens utgång. Detta gäller även vid retroaktivt anstånd och om anståndsansökan har lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag.
Undantag: Skatteverket uttrycker dock att det i enstaka och mycket speciella fall kan bli aktuellt att ansöka om företrädaransvar, om en företrädare agerat uppsåtligt och uppenbarligt utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med de nya anståndsbestämmelserna.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att de flesta företag som ansöker om tillfälligt anstånd enligt de nya anståndsreglerna får bifall till sin ansökan. Som företrädare för företaget vid sådan ansökan bör du inte riskera ett eventuellt företrädaransvar vid anståndstidens utgång.

Setterwalls skatteexperter följer löpande händelseutvecklingen och rättsläget. Välkommen att höra av dig för rådgivning eller om du har frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande!

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.