artikel | 28 jan 2019

IVO genomför nationell tillsyn av digitala vårdtjänster

Responsive image

Under 2019-2020 kommer IVO genomföra en nationell tillsyn av aktörer och vårdgivare som bedriver digitala vårdtjänster. Inspektionen kommer att gå till på så sätt att IVO i förväg begär in material såsom avvikelser och patientberättelser och därefter möter verksamheterna fysiskt vid besök. IVO kommer också att göra journalgranskningar. Målet är att tillsynen omfattar så stor del som möjligt av den digitala primärvården. Helena Nilsson utvecklar detta nedan.

Tillsynen kommer vara uppdelad i två delar, varav resultatet från den första delen (januari – oktober 2019) kommer att utgöra grund för hur tillsynen för den andra delen (oktober 2019 till och med 2020) ska genomföras. Den första delen av tillsynen kommer koncentreras till följande två områden:

(a)  Om digitala vårdgivare inom primärvården bedriver ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som leder till en god och säker vård.
(b)  Om vårdgivaransvaret är tydligt för de aktörer som bedriver digitala vårdtjänster.

Den nationella tillsynen har föregåtts av en förstudie under 2018, i vilken IVO identifierat risker för patienter särskilt förknippade med digitala vårdtjänster. Samtliga områden och delar av den nu aviserade tillsynen kommer att fokusera på dessa riskmoment:

  • Informationsöverföring och remisshantering mellan digitala vårdgivare och fysiska vården eller apotek,
  • Personalens kompetens och handledning,
  • Läkemedelsförskrivning,
  • Bedömning och medicinsk handläggning på distans,
  • Identitetskontroll och orosanmälan för barn; samt
  • Informationssäkerhet.

IVO:s tillsyn kommer grundas i patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen samt föreskrifter från Socialstyrelsen.
Har du frågor eller vill veta mer om regelverket för digitala vårdtjänster? Setterwalls Life Sciences-team har bred erfarenhet på området.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.