artikel / 02 maj 2024

Lagförslag leder inte till tryggare bostadsområden

Responsive image

Regeringens lagförslag i syfte att skapa tryggare bostadsområden missar problemet med lägenheter som är måltavlor för skjutningar och sprängningar. Det kommer i de flesta fall vara fortsatt omöjligt för hyresvärdar att agera i sådana situationer, skriver Marc Tullgren och Fredrik Banke.

Denna artikel är en återpublicering av en debattartikel som först publicerades i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad den 2 maj 2024 (artikeln finns här).

De senaste åren har det återkommande rapporterats om sprängningar och skjutningar som riktas mot bostäder i Sverige. Inte sällan handlar det om kriminella grupperingar som använder bostäder som måltavlor vid attentat mot andra gängkriminella och deras anhöriga. När attentaten sker mot lägenheter finns det en stor risk att utomstående drabbas. Hyresvärdar har ett starkt intresse av att säga upp hyresavtalet med de hyresgäster som är de egentliga måltavlorna. Problemet är att hyreslagstiftningen sätter käppar i hjulet för sådana uppsägningar.

De flesta hyresgäster har nämligen som huvudregel rätt till förlängning av sina hyresavtal oavsett om hyresvärden vill säga upp dem. Att en lägenhet blivit måltavla för attentat på grund av en hyresgäst utgör inte med nödvändighet ett uppsägningsskäl som bryter rätten till förlängning av avtalet – även om grundorsaken exempelvis är att hyresgästen, direkt eller indirekt, är involverad i organiserad kriminalitet. För att uppsägningen ska godkännas av hyresnämnden, vilket krävs om inte hyresgästen accepterar uppsägningen, måste hyresgästen själv ha orsakat störningar inom eller i nära anslutning till fastigheten. Så är det sällan när sprängningar och skjutningar riktas mot en lägenhet. Den störande handlingen kommer ju då inte från hyresgästen, utan från andra personer, och därmed finns det hyresrättsligt ingen giltig grund för uppsägning. Oavsett de negativa konsekvenser hyresavtalet medför för grannar, hyresvärden och det aktuella bostadsområdet kan det alltså inte sägas upp.

Därför är det bra att regeringen nyligen lade fram ett förslag till lagändringar som i fler situationer ska göra det möjligt att säga upp hyresgäster som orsakar otrygghet i bostadsområden. Förslaget presenterades i propositionen Åtgärder för tryggare bostadsområden.

Vi är dock tveksamma till att förslaget gör någon skillnad när det gäller personer som är måltavlor för skjutningar och sprängningar. Enligt förslaget ska hyresgäster kunna sägas upp om de begår brott som påverkar boendets närmiljö på ett negativt sätt. Det innebär alltså att en hyresgäst ska kunna bli uppsagd om han eller hon till exempel begår ett brott som riskerar medföra hämndaktioner riktade mot lägenheten. Det är såklart bra, men bortsett från just den aspekten finns det inget i förslaget som underlättar för hyresvärdar vars byggnader är måltavlor för kriminella gäng.

Hyresgäster som utgör måltavlor men inte begått något brott, eller om brottet inte upptäcks, kommer inte kunna sägas upp. Gängkriminella personer som är måltavlor, men inte själva utför brott utan kanske överlämnar dem till yngre personer, kan inte sägas upp. Inte heller anhöriga till kriminella, som i lika stor utsträckning kan vara måltavlor.

Hyresvärden måste också kunna styrka hyresgästens brottslighet i hyresnämnden. I praktiken kommer hyresvärden sannolikt att vara beroende av en fällande brottmålsdom, vilket bland annat innebär att uppsägningen fördröjs i avvaktan på att en dom meddelas – något som kan ta tid om avgörandet därefter överklagas till högre instans. Dessutom kommer det att vara svårt för hyresvärdar att få fram tillräcklig bevisning i situationer där åtal aldrig väcks eller om hyresgästen inte döms för sin brottslighet.

Regeringens förslag utgör alltså en högst begränsad uppluckring av hyresvärdars möjlighet att säga upp hyresavtal, och det löser inte problemet med lägenheter som är måltavlor.

Det är inte rimligt att en hyresgäst tillåts medföra en risk för sina grannars liv och hälsa utan att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet. Men det är också en känslig fråga att till exempel en anhörig till en kriminell, som inte själv har bidragit till situationen, skulle förlora sitt hem till följd av att ha blivit måltavla för kriminella. Vad som är givet är att övriga hyresgästers säkerhet måste beaktas, och om en hyresgäst utan skuld skulle förlora sitt boende bör det åligga myndigheter som socialtjänsten och polisen – inte privata hyresvärdar – att ordna ett säkert boende som inte utsätts för skjutningar och sprängningar.

Även om regeringens förslag blir verklighet kommer hyresvärdar stå med bakbundna händer medan kriminella gäng riktar skjutningar och sprängningar mot lägenheter. Regeringen bör följaktligen omarbeta förslaget, åtminstone om dess påstådda strävan efter tryggare bostadsområden ska tas på allvar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.