artikel / 15 mar 2021

Närings- och hälsopåståenden i varumärken eller produktnamn – övergångsregeln slutar gälla

Responsive image

Innehåller era varumärken, produktnamn eller annan liknande märkning närings- eller hälsopåståenden? I så fall är det viktigt att se över och vid behov åtgärda detta snarast!

För närvarande får det i anledning av övergångsregler fortfarande användas varumärken eller produktnamn som kan antyda vissa närings- eller hälsopåståenden, i strid med gällande regler i förordningen om närings- och hälsopåståenden (Förordning (EG) nr 1924/2006). Senast den 20 januari 2022 måste dock denna användning ses över och eventuellt upphöra. Det är därför viktigt att se över om några sådana varumärken eller produktnamn används i er verksamhet.

Ett näringspåstående är ett påstående som antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper, exempelvis på grund av innehåll av näringsämnen eller kalorivärde. Ett näringspåstående informerar alltså om innehållet i ett livsmedel och får enbart användas om det är ett av EU-kommissionen godkänt näringspåstående. Tillåtna är också sådana påståenden som kan antas ha samma innebörd för konsumenten som ett av EU-kommissionen godkänt näringspåstående. Det kan röra sig både om påståenden som särskilt lyfter fram att ett livsmedel innehåller ett visst näringsämne eller innehåller särskilt lite av ett visst näringsämne.

Ett hälsopåstående är ett påstående som antyder att det finns ett samband mellan det aktuella livsmedlet och hälsa. Ett hälsopåstående informerar alltså om effekter på hälsan. Även här gäller att EU-kommissionen godkänt hälsopåståendet i fråga för att man ska få använda det.

Många produkter har varumärken eller märkning/namn som antyder att livsmedlet ger en hälsoeffekt. Sådana namn får enbart användas om det också görs ett godkänt närings- eller hälsopåstående i märkningen. Även vid användning av ett varumärke eller produktnamn som i sig antyder en hälsoeffekt eller signalerar ett särskilt näringsinnehåll måste alltså reglerna angående användning av närings- och hälsopåståenden följas. Undantag finns dock fortfarande för produkter som satts på marknaden före den 1 januari 2005. Exempelvis har man i namnsättningen av dessa produkter kunnat antyda en viss hälsoeffekt utan att det följts av ett godkänt hälsopåstående.

Den 20 januari 2022 löper dock övergångsreglerna ut, vilket innebär att alla produkter på EU-marknaden måste följa reglerna kring närings- och hälsopåståenden vid användning av varumärke eller märkesnamn, och detta oavsett när de lanserats. Därmed är det viktigt att ni som livsmedelsföretag ser över om några sådana namn används i er verksamhet. Om så är fallet ska dessa namn bytas ut eller säkerställas att de på ett tydligt sätt följs av ett godkänt närings- och hälsopåstående. Detta ska ske före den 20 januari 2022. 

Exempel från Livsmedelsverkets hemsida på tänkbara varumärken, produktnamn eller motsvarande märkning kopplade till hälsa är Liv, Aktiv, Hjärta, Vital och Kraft.

Sådana namn (eller namndelar) kommer att anses kopplade till hälsa och måste åtföljas av ett godkänt hälsopåstående enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1924/2006. Motsvarande gäller för varumärken, produktnamn eller motsvarande märkning kopplade till näringsinnehåll.

Om man inte agerar riskerar man initialt förelägganden från tillsynsmyndigheten men också exempelvis förbud kopplat till vite och om överträdelsen ses som särskilt allvarlig, böter.

Återkom till oss om ni vill att vi hjälper er med översyn och åtgärder i anledning av ovan!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.