artikel / 23 mar 2020

Nya möjligheter till anstånd med skattebetalningar med anledning av coronaviruset

Responsive image

Har ditt företag drabbats av betalningsproblem på grund av coronaviruset? Setterwalls tydliggör vad regeringens krispaket innebär för företagets möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalningar.

Uppdatering 2020-04-16 – Anstånd med skattebetalningar med anledning av COVID-19.

Uppdaterad 2020-03-27

I regeringens krispaket med anledning av coronaviruset ingår ett förslag om utökade möjligheter för företag att få anstånd med skattebetalningar. Förslaget överlämnas till riksdagen den 19 mars och föreslås träda i kraft den 7 april med retroaktiv tillämpning från den 1 januari.

1. Vilka skatter kan företaget få anstånd för? Anståndsmöjligheten gäller betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt.
2. Hur lång tid kan företaget få anstånd? Möjligheten gäller normalt tre månader för respektive skatt under januari – september 2020 och anståndstiden får be-stämmas till längst ett år.
3. Retroaktiv tillämpning: I och med retroaktiv tillämpning kan företag som har betalat in skatt för januari – mars få skatten återbetald från Skatteverket.
4. Villkor för anstånd! Anstånd beviljas endast företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa och som inte har större skatteskulder.

Nuvarande möjlighet till anstånd
Ditt företag kan redan nu söka anstånd med skattebetalning innan den föreslagna lagändringen den 7 april. Har företaget fått tillfälliga betalningsproblem som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset skulle detta enligt Skatteverket kunna vara ett sådant synnerligt skäl som kan ligga till grund för anstånd enligt nuvarande regler.

1. Vilka skatter kan företaget få anstånd för? Anståndet gäller oavsett skatteslag och när skatten förföll till betalning.
2. Hur lång tid kan företaget få anstånd? Anståndstiden sätts normalt till två månader men kan förlängas till upp till fyra månader eller i vissa fall ännu längre.
3. Med vilket belopp kan företaget få anstånd? Anstånd kan beviljas med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna.
4. Villkor för anstånd! Anstånd beviljas endast om den skattskyldiga visar att betalning kan ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså är tillfälliga.

Ansöka om anstånd
Viktigt att tänka på är att Skatteverket är restriktivt med att ge betalningsanstånd, särskilt till dig som är näringsidkare eller söker anstånd med stora belopp, och det är därför avgörande att:

• Du i ansökan visar att företaget uppfyller anståndsvillkoren.
• Ansökan lämnas in så att Skatteverket hinner handlägga den innan skatten ska vara betald

Vad gäller risken för att du som företrädare för ditt företag kan bli betalningsskyldig för företagets obetalda skatter och avgifter har Skatteverket meddelat att verket som utgångspunkt inte kommer att ansöka om sådant företrädaransvar om företaget har fått tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket. Detta gäller både vid anståndsansökan innan skattens ordinarie förfallodag och vid retroaktivt anstånd.

Ansökan om anstånd skickas på en särskild blankett till Skatteverket. För rådgivning gällande anstånd med betalning av skatt och företrädaransvar är du välkommen att kontakta Setterwalls specialister inom området. Vi följer även utvecklingen avseende regeringens krispaket och den utökade möjligheten till anstånd.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.