artikel | 02 nov 2015

Otillräcklig utredning för förbud mot kommunala konkurrensmetoder

Responsive image

Vid försäljning av tomtmark ställer Växjö kommun upp både ett villkor om att husen som uppförs ska anslutas till det kommunala fjärrvärmeverket och ett förbud mot värmepump i husen. Konkurrensverket ansåg att villkoren begränsar konkurrensen i strid med bestämmelsen i 3 kap. 27 § konkurrenslagen och stämde därför kommunen. Enligt den aktuella bestämmelsen kan offentlig affärsverksamhet, eller förfaranden i verksamheten, förbjudas.

Konkurrensverket menade att villkoren skadar konkurrensen eftersom de fick till följd att konsumenterna blir låsta till och fråntas möjligheten att välja andra uppvärmningsalternativ än kommunens fjärrvärme och berövas möjligheten att välja vissa husmodeller.

Tingsrätten gör dock bedömningen att Konkurrensverket inte visat på tillräcklig utredning om hur kommunens förfarande – dvs. villkoren att ansluta till fjärrvärme och förbud mot värmepump – påverkar privata aktörer och hur konkurrensen därigenom begränsats. Tingsrätten ogillar därför Konkurrensverkets talan.

Detta avgörande kan jämföras med en dom från Marknadsdomstolen från i somras där domstolen, i likhet med denna dom, ansåg att Konkurrensverkets utredning var otillräcklig för att förbjuda en kommunal verksamhet (Strömstads Badanstalt).

Bestämmelsen i konkurrenslagen är avsedd att lösa konkurrensproblem som uppstår när det offentliga bedriver affärsverksamhet. Regeln är ett komplement till förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen, och den är inriktad på konkurrensproblem som uppstår till följd av ensidiga förfaranden av en offentlig aktör även när det inte föreligger en dominerande ställning på marknaden.

Kontakt
Setterwalls specialister, varav vissa har varit var delaktiga som tjänstemän vid Konkurrensverkets interna anpassningar vid införandet av bestämmelsen, bistår både privata aktörer som upplever oschysst konkurrens från kommunala eller statliga aktörer och kommuner som riskerar att utredas till följd av den nya bestämmelsen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös första diskussion.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.