artikel / 15 okt 2018

Riktlinjer för uttag av lön respektive utdelning i fåmansföretag

Responsive image

Äger du andelar och arbetar i ett fåmansföretag? Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är hög tid att se över möjligheterna att optimera löneuttaget från ditt fåmansföretag 2018. Setterwalls har sammanställt de huvudsakliga riktlinjerna och beloppen som gäller för 2018.

Beskattning av lön
Ersättning i form av lön och förmåner beskattas alltid som inkomst av tjänst för den enskilde och det utbetalande företaget ska även betala arbetsgivaravgifter.

I inkomst av tjänst finns det två brytpunkter, en nedre och en övre. För år 2018 ligger den nedre brytpunkten på 468 700 kronor. För lön överstigande detta belopp tas, utöver den kommunala skatten, en statlig inkomstskatt om 20 % ut. Den övre brytpunkten för år 2018 ligger på 675 700 kronor. På lön överstigande den övre brytpunkten uppgår den statliga inkomstskatten till 25 %.

Sociala förmåner
Löneuttaget har en påverkan på storleken av olika sociala förmåner, såsom sjuk- och föräldrapenning. Löneuttaget spelar även roll för storleken på den framtida pensionen.

Den maximala sjukpenninggrundande inkomsten för år 2018 är 364 000 kronor. Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger t.ex. till grund för storleken på en eventuell sjukpenning. För den som väljer att inte ta ut någon lön alls är huvudregeln att den tidigare sjukpenninggrundande inkomsten helt slutar att gälla. För att få högsta möjliga föräldrapenning krävs det en förmånsgrundande inkomst om 455 000 kronor.

För år 2018 är den maximala pensionsgrundande inkomsten 504 376 kronor. Den pensionsgrundande inkomsten ger pensionsrätt till den allmänna. Varje år räknas och den lön som tas ut 2018 har därför direkt betydelse för pensionen. 

Om företaget tryggar tjänstepension för den anställde får avdrag göras för premier för tjänstepensionerna med normalt upp till 35 % av lönen, dock max 10 prisbasbelopp eller 455 000 kronor.

Beräkning av gränsbelopp
Löneuttaget kan också få betydelse vid beräkningen av gränsbeloppet. Gränsbeloppet är det belopp som styr hur stor del av utdelningen från ett fåmansföretag som beskattas som inkomst av kapital istället för inkomst av tjänst enligt de s.k. 3:12-reglerna.

Den som den 1 januari ägde minst 4 % av andelarna i företaget och vars andelar är kvalificerade kan använda sig av ett lönebaserat utrymme vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln. 50 % av det totala löneunderlaget i företaget ger lågbeskattat utrymme. För att kunna utnyttja detta löneutrymme krävs det att ägaren själv, eller närstående, har en kontant ersättning från företaget som uppfyller något av de följande två kraven på ersättning:

1. 375 000 kronor + 5 % av den totala lönesumman, eller

2. 600 000 kronor

Uppfylls inte kraven kan ägaren gå miste om stora gränsbelopp vilket kan ge oönskade skatteeffekter vid kommande utdelningar eller en framtida försäljning.

Förenklingsregeln är ett alternativ till huvudregeln vid beräkning av gränsbeloppet, som inte kräver något löneuttag. För utdelning som sker år 2019 ger förenklingsregeln ett gränsbelopp på 171 875 kronor fördelat på samtliga aktier i företaget. Om företaget inte har några övriga anställda och man tar ut en lön under 394 800 kronor är förenklingsregeln ett bättre alternativ än huvudregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Observera dock att förenklingsregeln endast får användas för ett bolag per år.

Beskattningsåret 2018 i siffror Belopp (kr)
Nedre brytpunkt 468 700
Övre brytpunkt 675 700
Maximal sjukpenninggrundande inkomst 364 000
Maximal föräldrapenning 455 000
Maximal pensionsgrundande inkomst 504 375
Avdragstak för tjänstepensionspremier 455 000
Garanterad rätt att utnyttja lönebaserat utrymme 600 000

 
Setterwalls erfarna skattegrupp är bland de ledande vid svenska advokatbyråer. Välkommen att kontakta oss för en genomgång av ditt fåmansföretags löneuttag och andra ägarfrågor.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.