artikel | 22 jun 2020

UP/UPC Update: Tyskland presenterar ny lagstiftning för ratificering av UPC-avtalet

Responsive image

Lagförslaget syftar till att möjliggöra Tysklands ratificering av UPCA och igångsättande av den provisoriska tillämpningen. Tysklands justitie- och konsumentskyddsdepartement har presenterat och skickat ut lagförslaget för konsultation. Tidsfristen för yttrande över lagförslaget är tre veckor.

Lagförslaget har arbetats fram under kort tid efter att tyska författningsdomstolen i mars 2020 underkände den förra lagstiftningen för ratificering av UPCA, med hänvisning till att majoritetsregler inte hade följts vid Förbundsdagens omröstning. I lagförslagshandlingarna klargör justitie- och konsumentskyddsdepartementet sin uppfattning att Förenade Kungarikets besked att lämna det enhetliga patentsystemet inte hindrar UPCA från att träda ikraft. Vidare anför departementet att ansvarsområdet för UPC:s tilltänkta avdelning i London kommer kunna hanteras tillfälligt av avdelningarna i Paris och München utan föregående ändringar av UPCA samt att de återstående medlemsstaterna kommer arbeta för en politisk deklaration i frågan. Utvecklingen är i linje med justitie- och konsumentskyddsministerns pressmeddelande från slutet av mars 2020. Setterwalls ser händelseförloppet som en tydlig ambition hos den tyska federala regeringen att verka för att lagförslaget upptas i Förbundsdagen i närtid.

Läs lagförslaget och pressmeddelandet här.

Setterwalls rapportering om tyska författningsdomstolens beslut återfinns här.

Läs mer om Setterwalls rapportering om Förenade kungarikets besked om att lämna det enhetliga patentsystemet här och här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.