artikel | 13 jan 2021

Update: En ny handlingsplan mot korruption

Responsive image

Regeringen har nyligen presenterat Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption och gett Statskontoret i uppdrag att främja insatserna för ett utvecklat arbete mot korruption vid myndigheterna.

Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbete mot korruption, vilket i längden ska minska riskerna för korruption och de skador som det kan innebära. Tanken är att planen ska fungera som en grund för ett samlat och strukturerat arbetssätt mot korruption i hela den offentliga förvaltningen. Eftersom handlingsplanen innehåller ett antal utgångspunkter för strategier och arbetssätt, såsom förbättrad kontrollmiljö, riskanalyser och rutiner för hantering av misstankar om korruption, kan planen användas som vägledning även för aktörer utanför den offentliga förvaltningen.

Den nationella handlingsplanen är ett välkommet tillskott för att stärka arbetet mot korruption i Sverige. Handlingsplanen kommer inte bara bidra till att öka kunskaperna om korruption utan även om arbetssätten och strategierna som kan nyttjas för att motverka förekomsten därav, vilket på sikt kan leda till ett mer effektivt arbete mot korruption i såväl offentliga som privata verksamheter.

Vi på Setterwalls bistår regelbundet våra klienter i deras compliance-arbete. Vi hjälper bland annat till med att upprätta och implementera complianceprogram, inklusive policys, samt med att genomföra utbildningar m.m. Välkomna att höra av er om ni har frågor om eller kopplade till ert compliance-arbete!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.