byrånyhet | 15 jul 2020

Setterwalls expert i statlig utredning om miljölagstiftning

Responsive image

Setterwalls är stolta över att Miljödepartementet, efter nominering från Svensk Vindenergi, förordnat Tove Andersson, Partner och specialist inom miljörätt, att vara expert i Utredningen om översyn av artskyddsförordningen.

Utredningen, som leds av den särskilda utredaren Lars Tysklind, ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

Bakgrunden till uppdraget är bl.a. att nuvarande artskydd har kritiserats för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert. Översynen ska säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter och är tydligt gentemot markägare om när man har rätt till ersättning. För att värna äganderätten ska rättssäkerheten för markägare och företag stärkas.

Inom ramen för uppdraget, som ska redovisas senast den 14 maj 2021, har förordnats en expertgrupp.

Tove Anderssons kommentar:

”Vi är många som välkomnar denna utredning. Artskyddets tillämpning i Sverige är och har länge varit problematisk för både markägare och företag inte minst sett till att reglerna omgärdats av stor oförutsägbarhet. Särskilt positivt är hur framträdande kraven är på tydlighet och rättssäkerhet i kommittédirektivet samt att det ska analyseras och klarläggas hur långtgående skydd som EU-rätten kräver. Jag är hedrad över utnämningen och ser fram emot arbetet med denna angelägna fråga.”

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.