event | Göteborg | 06 nov 2018

Frukostseminarium – Miljörättsliga tuvor välter allt fler byggprojekt

Responsive image

Det här seminariet vänder sig till dig som är byggherre eller entreprenör, eller som på annat sätt kommer i kontakt med bygg- eller anläggningsarbeten.

Seminariet inleds med en genomgång av utvalda rättsfall som visar på konflikten mellan bygg- och anläggningsprojekt och exempelvis art- och områdesskydd. Vi belyser några av de största miljörättsliga riskerna som kan uppkomma i bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt, vilka konsekvenserna kan bli för projektet och även hur risken för allvarliga konsekvenser kan minskas.

Exemplen är många på hur miljörättsliga aspekter kan få allvarliga konsekvenser för ett bygg- eller anläggningsprojekt. Fornlämningar, rödlistade arter och okända eller underskattade föroreningsskador har i många fall stoppat eller kraftig försenat bygg- och anläggningsprojekt. Med rätt hantering i rätt skede av projektet kan dock flertalet komplikationer undvikas eller mildras.

Seminariet är kostnadsfritt.

VAR? 
Sankt Eriksgatan 5, Göteborg

NÄR? 
6 november 2018, OSA senast 31 oktober

TID? 
Kl. 08:00-09:00, Frukost från kl. 07:30

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.