Responsive image

Linnea Ljung

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2008 med att biträda svenska och internationella företag i miljö- och energirättsliga frågor.

Mitt dagliga arbete består av att identifiera och hantera miljörättsliga risker inom ramen för företags pågående verksamhet eller i samband med transaktioner, vid entreprenader och vid markexploatering.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med administrativ miljörätt i olika tillståndsprocesser och andra regulatoriska frågor för bland annat tillverkningsindustrin, gruvsektorn och energisektorn. Bland de företag som jag löpande bistår finns några av Sveriges största bolag inom bland annat tillverkande industri, energibolag, kommuner och statliga myndigheter. Jag biträder regelbundet klienter i frågor som rör vatten, gruvor, avfall och biprodukter, energi, infrastruktur, områdes- och artskydd samt frågor som rör ellagstiftningen.

Jag arbetar regelbundet med miljöansvarsfrågor och kommersiell miljörätt och är en van förhandlare när det kommer till bolags- och verksamhetsöverlåtelser samt fastighetstransaktioner som innefattar komplexa miljöaspekter. Ett av mina särskilda fokusområden är miljö- och omgivningsskador, såsom ansvar för förorenade områden, allvarliga miljöskador och miljöskadestånd, och jag har mångårig erfarenhet från några av landets mer komplexa föroreningsskador i mark, byggnader, vatten och sediment.

Utöver mitt arbete vid Setterwalls är jag ordförande för den västra avdelningen av Nätverket Renare Mark, en öppen och obunden intresseorganisation med syftet att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

Jag är även flitigt anlitad som föreläsare vid olika branschforum och universitet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2008-2018,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Externa publikationer

Chambers Europe (2022-2024)
Legal 500 (2019-2024)

 

”Linnea Ljung is one of the smartest lawyers around. She is very analytical in her thinking, good at complex problem solving, and has very very good presentation skills.”

Legal 500

”Linnea is available, always tries to help and support and has great knowledge within her scope of expertise, and in other fields as well. She is organised, has great experience and is skilled in her communication.”

Chambers Europe

”I think Linnea Ljung’s general level of client service and level of sophistication are both very strong. I appreciate her straightforward approach and communication, yet she is also very professional.”

Chambers

”I almost always work with Linnea Ljung who is open for new angles of approach to problems.”

Legal 500

”Receives praise for her "straightforward approach" to handling matters.”

Chambers Europe

”Linnea Ljung mainly stands out as she has provided excellent expertise and drive to enable business results. I would like to recommend her.”

Chambers

”Linnea Ljung is driven, hands on, experienced and has the ability to drive big processes and projects forward in tight schedules. She has a great service mind, professionalism and integrity.”

Legal 500

”She is incredibly competent and knowledgeable. She gives outstanding service that provides a sense of security.”

Chambers

”She has excellent knowledge of environmental issues. She is organised, low-profile, high-competence, and creative in generating and describing different options.”

Chambers

”Linnea Ljung specialises in environmental questions with good knowledge and competence. Linnea is always positive when looking into new questions or areas and always maintains high morals and ethics.”

Chambers

”She is very skilled in her area of expertise and demonstrates a highly efficient, proactive approach to safeguarding her clients’ interests. Compared to others in the market, she is much more proactive and safeguards her clients’ interests more.”

Chambers

Läs mer Läs mindre