fbpx Life Sciences | Setterwalls Advokatbyrå

Bransch

Life Sciences

Life Sciences är en bransch som växer alltmer och de ofta komplexa regelverken utgör en utmaning för många aktörer. Setterwalls jobbar brett med all typ av juridisk rådgivning förknippad med bland annat läkemedel, livsmedel, medicinteknik, kosmetika och andra strikt reglerade marknader. Ibland överlappar regelverken varandra vilket leder till gränsdragningsfrågor. Setterwalls team med kunniga jurister och advokater har gedigen erfarenhet och kunskap om aktuella frågor på området. Vi är väl förtrogna med företagens villkor och behov, oavsett om det är ett nystartat forskningsföretag inom bioteknik eller en internationellt etablerad livsmedelskoncern.

Bolag och intressenter inom Life Sciences möter många olika typer av juridiska frågeställningar. Setterwalls bistår i bland annat förhandling och upprättande av olika slags avtal, som forsknings-, utvecklings-, licensierings- och samarbetsavtal samt avtal om kliniska prövningar och överföring av material. I branschen är stora värden ofta kopplade till immateriella tillgångar som patent, varumärken, dataskydd samt konfidentiell know-how. Setterwalls bistår även med strategiska överväganden kring hanteringen av immateriella rättigheter och är ett av Sveriges mest anlitade ombud i mål om patentintrång och andra patenttvister.

Vidare kan Setterwalls bistå i olika frågor kopplade till det regulatoriska regelverket såsom i tillståndsfrågor, subventionssystemet för läkemedel och medicinteknik, utformningen av marknadsföring av olika produkter, samverkans- och umgängesregler mellan industri och hälso- och sjukvården, samt överklaganden av myndighetsbeslut.

Är du verksam inom Life Sciences kan du känna dig trygg att jobba med Setterwalls - ett dedikerat team av jurister som är specialister med kompetens och erfarenhet att möta utmaningarna i din bransch. Läs gärna mer om vad vi kan bistå med inom Life Sciences nedan.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för uppdateringar rörande aktuella juridiska frågor inom just din bransch genom denna länk.

Läs mer om vår verksamhet:

"This is a great team, which is well equipped to assist pharmaceutical companies. The lawyers have the right attitude and the appropriate legal competencies. They fulfil all requests and requirements, and I am very happy with their support."

- Chambers Europe

"These lawyers are excellent - they are always available when I need them, and present their knowledge in an understandable way, so we can make good decisions for our business."

- Chambers Europe

"The team's performance is outstanding. Both the way the lawyers prepare files and their court appearances are fantastic."

- Chambers & Partners

"Very deep knowledge, they understand our needs."

- Chambers Europe

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Magnus Jonson

Göteborg

Hanna Sonning

Malmö

Per Lidman Helena Nilsson