Responsive image

Marcus Olausson

Delägare, Advokat

Profil

Jag bistår svenska och utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, bolagsrättsliga ärenden samt bank- och finansieringsrelaterad juridik.

Jag är en del av Setterwalls M&A-team och företräder klienter i olika slags transaktioner, ofta i en internationell miljö. Jag har erfarenhet av att hantera och genomföra transaktionsprocesser i dess helhet, inbegripet s.k. due diligence undersökningar, utarbetande och förhandling av transaktionsrelaterad dokumentation och slutförande av affärer. Inom ramen för bank- och finansrätt företräder jag klienter i svenska och internationella finansieringar, projektfinansieringar, finansregulatoriska frågor, derivattransaktioner samt vid utgivande och notering av företagsobligationer.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2016-,

Setterwalls

2016,

Göteborgs universitet, juristexamen

2015,

Universität Salzburg

2014,

Universität Luzern