Kompetensområde

Compliance & Investigations

Setterwalls team inom Compliance & Investigations samlar specialister från olika verksamhetsområden - med djup juridisk kompetens och omfattande erfarenhet, och kan ge dig allt stöd du behöver inom riskhantering och compliance.

Våra specialister har djup kunskap och erfarenhet inom alla de frågeområden som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Från antikorruption och konkurrensfrågor till penningtvätt, finansregulatoriska och andra regulatoriska frågor, dataskydd och bolags-, aktiemarknadsrätt. Vid utredningar sätter vi samman en skräddarsydd grupp för att snabbt kunna förebygga, utreda och hantera en situation som uppkommit inom din verksamhet. Vi kan också bistå med utbildningar och framtagande av whistleblowingsystem.

Setterwalls är som exklusiv svensk byrå partner till TRACE International: ett världsomfattande nätverk av experter som arbetar för kommersiell transparens och för att motverka korruption.

Läs mer om vår verksamhet:

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Ulf Djurberg

Göteborg

Bo Berndtsson Fredrik Roos

Malmö

Mattias Wiklund