fbpx EU- & konkurrensrätt | Setterwalls Advokatbyrå

Kompetensområde

EU- & konkurrensrätt

Vårt erfarna team av experter ger den främsta juridiska rådgivningen inom EU- & konkurrensrätten, med fokus på praktiska lösningar som balanserar kommersiella intressen och legala risker.

Vi hjälper dig att på bästa sätt hantera EU- och konkurrensrättsliga utmaningar. Det kan gälla att förhindra konkurrensrättsliga problem, få tillträde till den inre marknaden, utreda statsstödsfrågor, anmäla ett företagsförvärv till Konkurrensverket eller EU-kommissionen, eller att implementera ett skräddarsytt Compliance-program. Vi hjälper dig också att utforma konkurrensklausuler, reda ut vilka pris- och rabattsystem som är tillåtna och strukturera inköps- och leveransvillkor. Vi har lång erfarenhet av att företräda organisationer vid gryningsräder och andra myndighetsutredningar. Vi kan också företräda dig i domstolsprocesser i mål som rör bl.a. konkurrensskadeavgift, förbud och skadestånd. Flera av specialisterna i vårt team har arbetat på EU:s institutioner, domstolar och konkurrensmyndigheter och vi har ett mycket väl utvecklat kontaktnät.

Vi jobbar med såväl svenska som utländska företag, branschorganisationer och myndigheter.

Läs mer om vår verksamhet:

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Ulf Djurberg

Malmö

Martin Levinsohn