Kompetensområde

Försäkringsrätt

Setterwalls specialister inom försäkringsrätt finns till ditt förfogande för all rådgivning som rör försäkring och återförsäkring.

Team med lång erfarenhet

Setterwalls försäkringsteam har en mycket omfattande kompetens inom i princip samtliga försäkringsrättsliga områden. Genom våra specialisters långa erfarenhet av att bistå klienter med försäkringsrättslig rådgivning har teamet en god förståelse för såväl den svenska som den internationella försäkringsmarknaden. Setterwalls har sedan många år specialkompetens inom marinförsäkring och transportförsäkring, särskilt P&I försäkring. Setterwalls försäkringsspecialister är flitigt anlitade föreläsare inom en rad olika försäkringsrättsliga områden. Vårt försäkringsteam arbetar i nära samarbete med Setterwalls övriga arbetsgrupper i försäkringsrelaterade uppdrag som exempelvis tvistlösning och konkurrensrätt.


Vi bistår löpande våra klienter med bland annat:

 • Tolkning av försäkringsvillkor
 • Agera ombud i försäkrings- och återförsäkringstvister med nationell eller internationell anknytning
 • Agera ombud i regresstvister inom bland annat produkt- och entreprenadskador
 • Agera ombud i ansvarstvist
 • Förbereda och genomföra förvärv eller försäljning av försäkringsbolag eller försäkringsbestånd
 • Göra utredningar och lämna legalt stöd rörande försäkringsregulatoriska frågor samt vid kontakter med Finansinspektionen
 • Rådgivning avseende marin- och transportförsäkringsfrågor
 • Upprätta och förhandla försäkringsavtal, till exempel i samband med M&A-transaktioner, styrelseansvarsfrågor och logistikförsäkringar
 • Rådgivning i komplicerade skaderegleringsärenden, exempelvis avseende produktskador, ansvarsskador, entreprenadskador och större egendomsskador
 • Tillståndspliktiga omstruktureringsförfaranden avseende försäkringsbolag genom uppdelningar och fusioner m.m.
 • Rådgivning i regulatoriska frågor i förhållande till Finansinspektionen såsom ägar- och ledningsprövningar


Bred branschkunskap

Setterwalls försäkringsteam lämnar rådgivning till svenska och internationella företag och försäkringsbolag verksamma inom en rad olika områden i försäkringsbranschen, som till exempel:

 • Sakförsäkringsbolag
 • Sjö- och transporträttsförsäkringsgivare
 • Livförsäkringsbolag 
 • Återförsäkringsgivare

Vi bistår även ägare till försäkrings- och återförsäkringsförmedlare vid förvärv och försäljningar av försäkringsbolag samt försäkringsbestånd och är väl positionerade att företräda våra huvudmän med försäkringstekniska råd vid bland annat avtalsförhandlingar inom ramen för en M&A-process. Setterwalls bistår även i processen avseende Finansinspektionens ägar- och ägarledningsprövningar vid förvävsprocesser och agerar därmed som ensam legal rådgivare vid transaktioner som omfattar förvärv eller försäljningar av svenska försäkringsbolag och försäkringsbestånd.

The insurance team has a deep knowledge of the insurance market as well as of its legal and regulatory regime. They are the right partners for any Swedish insurance questions you may have.

Legal 500

Great knowledge and capability. Detailed and broad knowledge of the Swedish and European insurance regulations. With integrity, Setterwalls seeks the best solution to satisfy the client.

Legal 500

Consistently responsive, organised, knowledgeable and pragmatic when needed.

Chambers Europe

They are not afraid of bringing clarity in terms of strengths and risks with a case.

Chambers Europe

They help to identify the angles we should use in the case and the type of specialists we should bring in.

Chambers & Partners

They know what we expect and are used to the types of issues that come up. They handle so many of these cases that they are more prepared and have a better starting point for those claims.

Chambers & Partners

I appreciate very much working with the firm; it has high integrity and I can highly recommend it. It has a well-running team.

Chambers Europe

The highest impression

Chambers Europe

Kompetensområden

Bank & finans

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Åke J. Fors Johannes Ericson Magnus Rydberg

Göteborg

Jesper Kuschel

Malmö

Patrik Olivecrona