fbpx Skatt | Setterwalls Advokatbyrå

Kompetensområde

Skatt

Vår erfarna skattegrupp är bland de ledande vid svenska advokatbyråer, med fokus att ge dig den främsta rådgivningen inom alla frågor som rör skatt.

Som fullservicebyrå finns vi alltid nära till hands för dig, oavsett vilken affärsjuridisk fråga du ställs inför. Här är våra experter på skattefrågor en viktig del i vårt erbjudande, där skatteaspekter ofta är fundamentala för strukturering och genomförande. Det kan handla om företagsöverlåtelser, omstruktureringar, generationsskiften eller finansieringslösningar. Eller hur en skatteoptimal ägarstruktur i företaget ser ut och vad som gäller vid vinstmaximering för ägarna. Vi kan också ge dig stöd genom löpande rådgivning kring inkomstskatt, mervärdesskatt och andra indirekta skatter.

Våra skatterådgivare har erfarenhet av att föra diskussion med Skatteverket, driva skatteprocesser samt tillhandahålla rådgivning till ägarledda företag. När det gäller utländska skattefrågor jobbar vi i samverkan med skatterådgivare runt om i världen.

Våra kunder är företag av alla storlekar, i en lång rad branscher. Både med lokal och global verksamhet.

"These lawyers are very good at providing advice on complicated tax matters, and explaining the issues in comprehensible terms to people who aren't tax experts."

- Chambers Europe

"It has been a pleasure to do business with Setterwalls over the years – we get quick responses and a business-oriented approach."

- Chambers Europe

"All-round knowledge and international network."

- Chambers Europe

"The firm is well organised and the lawyers are skilled. They are quick in responding and giving service."

- Chambers Europe

Vill du veta mer? Kontakta:

Göteborg

Christian Sjöqvist

Malmö

Niclas Hermansson Sören Brekell