Responsive image

Andreas Ödman

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2016 i Setterwalls skattegrupp, där jag huvudsakligen bistår företag och individer med nationella och internationella skattefrågor.

Jag har särskild erfarenhet av att utforma och implementera effektiva incitamentsprogram för olika typer av bolag samt behov, såväl inom Sverige som med multinationella kopplingar. Jag biträder även regelbundet vid transaktioner, omstruktureringar, skatteprocesser, förhandsbesked samt med löpande rådgivning inom företagsbeskattning och kapitalbeskattning. Mitt arbete berör såväl skatterättsliga som bolagsrättsliga frågor där jag bland annat biträder klienter med aktieägaravtal och andra aktieägarrelaterade frågor.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls

2016,

Lunds universitet, juristexamen

2014,

University of Connecticut

ITR World Tax (2023)

Legal 500 (2022)

”Andreas is recognised as a Rising star.”

ITR World Tax

”Andreas Ödman is an upcoming star in this field with a solution-oriented attitude.”

Legal 500