Responsive image

Magnus Örtorp

Delägare, Advokat

Profil

Jag biträder ägare och ledning gällande i huvudsak frågor hänförliga till köp och försäljning av aktier/verksamheter och även avseende strategiskt kommersiella frågor i anslutning därtill.

Jag har en bakgrund från tingsrätt och hovrätt. I min roll som advokat under de senaste 20 åren har jag i huvudsak bistått klienter gällande köp/försäljning av aktier/verksamheter samt avtal som t.ex. aktieägaravtal, meningsskiljaktigheter mellan ägare och Joint Ventures. Vidare anlitas jag av flera bolag och organisationer inom olika branscher som styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesekreterare. Jag är en av grundarna till Setterwalls i Göteborg.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2000-,

Setterwalls

1998,

Linklaters, London

1995-2000,

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå

1995,

Hovrätten för Västra Sverige, notarie

1992-1994,

Mölndals tingsrätt, notarie

1992,

Lunds universitet, juristexamen