Responsive image

Helena Colliander

Counsel, Advokat

Profil

Jag är specialiserad på entreprenad- och fastighetsrätt. Jag har stor erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt inom väg och järnväg, industriprojekt samt bygg- och anläggningsentreprenader med geotekniska utmaningar eller andra tekniska inslag, innefattande även entreprenader inom kraft- och eldistributionsutbyggnad.

Jag har erfarenhet av alla typer av affärsupplägg och har arbetat mycket med stora samverkansprojekt i olika faser och då bistått med upprättande av avtal och avtalsförhandling samt stöd i juridiska frågor under pågående projekt. Jag har även erfarenhet av granskning och förhandling av FIDIC-avtal. Jag har även bred erfarenhet av tvistelösning i domstol och skiljeförfaranden samt anlitas regelbundet för att hålla seminarium och kurser i entreprenad- och konsulträtt.

Till medarbetare
Karriärartiklar
Karriärartiklar

2023-,

Setterwalls

2010-2023,

Peab, Chef affärsstöd och bolagsjurist

2007-2010,

Advokatfirman Foyen

2003-2007,

Wistrand advokatbyrå

1998-2003,

Hovrätten för Västra Sverige och Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, tingsfiskal och hovrättsfiskal

1995-1998,

Egnell & Hjelström advokatbyrå

1997,

Göteborgs universitet, juristexamen

1991-1992,

Göteborgs universitet, studier i matematik och experimentell problemlösning