Responsive image

Erik Svedlund

Specialist counsel, Advokat

Profil

Jag har mer än tio års erfarenhet inom entreprenad- och fastighetsjuridik.

Huvudsakligen biträder jag företag i fastighetsbranschen med strategisk rådgivning, upprättande av kommersiella avtal och tvistelösning. I regel kontaktas jag av klienterna inför och under större projekt som vid t.ex. förvärv/försäljning av fastigheter/bolag, ingående eller omförhandling av hyres- och arrendeavtal, upphandling, markanvisning, exploatering och entreprenad.

Vidare anlitas jag även av klienter för löpande rådgivning i deras verksamhet, vilket ger ett nära och effektivt samarbete.

Jag har även stor erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade tvister inför skiljenämnder och domstolar.

Till medarbetare