Responsive image

Verksamhetsområde

Fonder och investeringar

Setterwalls team för fonder och investeringar biträder både svenska och utländska institutioner, family offices och andra professionella investerare vid investeringar i olika fond- och bolagsstrukturer.

Vi hjälper investerare att granska och förhandla fondavtal och andra slags kapitalförvaltningsavtal, utredningar av skattefrågor, granskning av regulatoriska frågor i fonder och andra bolagsstrukturer och saminvesteringar där de underliggande tillgångarna kan utgöras av exempelvis aktier, fondandelar, derivatinstrument eller fastigheter.

Vi har en djup och bred erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning till de svenska statliga pensionsfonderna i samband med deras alternativa investeringar över hela världen. Då pensionsfonder och andra stora svenska och utländska investerare som vi bistår ofta investerar som huvud- eller ankarinvesterare innebär vårt arbete omfattande granskning och förhandling av samtliga delar i aktuella fond- eller bolagsstrukturer vilket ger en djup förståelse för marknaden.

Vår rådgivning utgår alltid från investerarens behov med fokus på de frågor som har störst praktisk betydelse för klienten och klientens individuella krav på ESG och transparens och vår gedigna erfarenhet medför att vi i rådgivningen kan beakta både förhandlingsposition och rådande marknadsvillkor.

Rådgivningen i urval

  • Granskning och förhandling av fondavtal och andra investeringsavtal
  • Joint ventures och andra saminvesteringar
  • Investeringar och tilläggsinvesteringar i bolag
  • Granskning och förhandling av kapitalförvaltningsavtal

Regulatoriska frågor som aktualiseras vid investeringar av bl.a. AIFMD och MiFID.