Responsive image

Kristina Einarsson

Delägare, Advokat & Solicitor (England and Wales)

Profil

Jag bistår företag, institutioner och organisationer i samband med transaktioner, investeringar och omstruktureringar.

Jag är specialiserad på transaktioner, bolagsrätt, alla former av alternativa investeringar och projekt och arbetar primärt med att biträda bolag, institutioner och organisationer i samband med företagsöverlåtelser, investeringar, joint ventures, kapitalanskaffningar och bolagsrättsliga frågor. Under åren har jag hjälpt många företag och ägare i samband med större omstruktureringar och ägarförändringar och investeringar. Jag arbetar löpande med professionella investerare med granskning och förhandling av avtal avseende investeringar i alternativa tillgångar, fonder, saminvesteringar och andra investeringsprojekt.

Jag har stor internationell erfarenhet och har under en period om två år arbetat för en internationell advokatbyrå i Mellanöstern. Jag är medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2000 och är även medlem av Law Society of England and Wales. Under perioden 2016-2020 har jag även haft förtroende och ansvar för att leda den dagliga verksamheten som Managing Partner.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdrag
KarriärRekommendationermeriteruppdrag

1996-,

Setterwalls

2005,

Solicitor, England och Wales

2004-2005,

Denton Wilde Sapte, Dubai

1994-1995

Stockholms tingsrätt, notarie

1993,

Stockholms universitet, juristexamen

1991-1992,

McGill University Faculty of Law, Montreal, Kanada

Externa publikationer

2012 & 2016

Cash Pooling and Insolvency

IFLR1000  (2019-2021)

Legal 500 (2018)

Chambers Europe (2018)

”Very professional and supremely knowledgeable.”

Legal 500