Responsive image

Agnes Lange

Associate Tjänstledig

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls fastighetsgrupp.

Jag arbetar huvudsakligen med allmän fastighetsrätt, nyttjanderätter och fastighets M&A.

Till medarbetare