uppdrag | 12 jul 2021

Setterwalls har assisterat Aberdeen/DEAS vid miljardförvärv från Wallenstam

Responsive image

Setterwalls har agerat juridisk rådgivare åt Aberdeen Standard Investments Pan-Europeiska bostadsfond ASPER vid portföljförvärv från Wallenstam med ett totalt transaktionsvärde om 1 070 000 000 kronor.

Portföljen består av två färdigställda bostadsfastigheter och en projektfastighet. Båda de befintliga fastigheterna som nu förvärvas uppfördes av Wallenstam 2017 och är fullt uthyrda bostadsfastigheter med mindre inslag av kommersiella lokaler. Fastigheten Gränby 9:6 med adress Bruno Liljeforsgatan 62-64, 68/Råbyvägen 63 A-D omfattar cirka 6 800 kvm inklusive garage medan fastigheten Sala Backe 47:1 med adress Johannesbäcksgatan 49-59 omfattar cirka 9 400 kvm inklusive garage. Dessa fastigheter, med totalt cirka 250 lägenheter, tillträds den 1 september 2021.

Projektfastigheten Kvarngärdet 71:1 med projektnamnet Bersån planeras tillträdas den 1 november 2023 efter godkänd slutbesiktning och slutbesked. Wallenstam ska enligt avtalet uppföra fastigheten samt hyra ut den före tillträdet.

ASPER är en öppen core-fond med tillgångar på över 1 miljard euro. Investerarna i fonden är huvudsakligen institutionella investerare. Fokus ligger på avkastning och kapitaltillväxt. Fonden investerar i moderna hyresbostäder av hög kvalitet i storstäder runt om i Europa. Stor vikt läggs på hållbart byggande. I Sverige äger ASPER sedan tidigare bostadsfastigheter i Stockholm och Göteborg. ASPER företräddes av DEAS Asset Management.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.