uppdrag | 17 dec 2020

Setterwalls biträder Serneke i försäljning av aktier i Karlatornet till Balder

Responsive image

Setterwalls har agerat rådgivare till Serneke i samband med att Fastighet AB Balder (”Balder”) förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB. Affären innebär att Karlatornet, som kommer att bli Nordens högsta hus, är fullt finansierat.

Vidare har Balder tecknat 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör Balder till sjätte största ägare i Serneke. Som ytterligare del i affären förvärvar Balder ca 100 000 kvadratmeter byggrätter av Serneke.

Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB. Karlatornet kommer genom aktieägarlån från parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor från Nordea att vara fullt finansierat. Fullt färdigställt beräknas försäljningsintäkterna avseende Karlatornet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor och den totala projektbudgeten till cirka 5,5 miljarder kronor. Genom affären återupptas produktionen av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under andra halvåret 2023.

Serneke fortsätter som huvudentreprenör och ingår vid affären ett totalentreprenadavtal med JV-Bolaget avseende projektets återstående projektutveckling- och entreprenadarbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Ordervärdet inkluderas i Sernekes orderingång för det fjärde kvartalet 2020.

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245 meter hög. Karlatornet kommer att omfatta drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt 8 000 kvm kontors- och handelsytor samt en utsiktsplats. Idag är mer än 80 procent av Karlatornets lägenheter sålda. Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor.

Karlatornets totala budget uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor och byggnationen befinner sig idag åtta våningar ovan mark. Samtliga arbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills genomförts inom budget.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke fortsätter nu arbetet med att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.