Responsive image

Fanny Eriksson

Associate

Profil

Jag är en del av Setterwalls fastighet-, entreprenad- och miljögrupp.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter i fastighetsrättsliga- och arbetsrättsliga
ärenden.

Till medarbetare