uppdrag | 04 jul 2023

Pamica Group har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Nordens marknadsledande flytt- och relocationskoncern – Alfa Mobility

Responsive image

Pamica Group AB (”Pamica Group”) har via köparbolag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Alfa Scandinavia AB (’’Alfa Mobility’’/’’Koncernen’’), som tillhandahåller globala relocationtjänster.

Alfa Mobility erbjuder offentliga verksamheter, internationella företag och privatpersoner en bred portfölj av tjänster inom Immigration, Relocation och Move. Verksamheten har kontor på nio orter i Norden, däribland Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Koncernens nettoomsättning uppgick under 2022 till 636 miljoner kronor.

Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välstånd. Koncernen har en evig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organiskt tillväxt, tilläggsförvärv och genom att öka antalet plattformsbolag.

Transaktionen, som är föremål för sedvanliga godkännande samt prövning hos Konkurrensverket, avses slutföras i samband med att nyssnämnda godkännanden erhållits.

Setterwalls företrädde Pamica Group. Mer information om transaktionen framgår av Pamica Groups pressrelease.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.