Responsive image

Johan Tönnesen

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.

Mina primära kompetensområden omfattar exempelvis noteringsprocesser, företrädesemissioner, riktade emissioner, incitamentsprogram, regelefterlevnad på kapitalmarknaden och allmänna bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2017,

Stockholms universitet, juristexamen